Voor het eerst zeldzame elften uitgezet in Nederland

1 juni 2021 |
GBRA

In de Waal bij Nijmegen zijn op 1 juni 2021 voor het eerst in Nederland elften uitgezet. De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen. De uitzetting is onderdeel van het EU Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) waarin tien Duitse en Nederlandse partners samenwerken en het belang van vrij stromende rivieren en verbindingen voor trekvissen als elft, paling, houting en steur centraal staat.

De elft is een zeldzame trekvis, die langzaam weer terugkeert in de Rijn. Dankzij een succesvol herintroductieprogramma van het ‘Rheinischer fischereiverband’ in Duitsland. Jaarlijks worden zo’n 1 tot 1,5 miljoen elft-larven uitgezet in het Duitse deel van de Rijn. Nederland heeft zich hier nog nooit voor hard gemaakt. Maar daar komt nu verandering in. Tijdens deze eerste uitzet-actie van elften ooit in Nederland werden ruim 80-duizend elftjes uitgezet in Nijmegen, naast 200-duizend stuks in Duitsland. Allemaal in de buurt van potentieel opgroeigebied voor trekvissen als elft en steur!

Geef trekvissen de ruimte!

De elft is één van de 16 soorten trekvissen die moeten kunnen zwemmen tussen zout en zoet water voor hun voortplanting. Het boegbeeld van deze trekvissen is de uiterst zeldzame Europese steur. De steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Ze kunnen meer dan 3 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood. Als de steur het redt, zijn de rivieren ook geschikt voor andere trekvissen zoals de elft.

Groen Blauwe Rijn Alliantie

Tien Duitse en Nederlandse natuur-, sportvisserij- en waterbeherende (overheids)organisaties hebben de afgelopen jaren de handen ineen geslagen in de grensoverschrijdende Rijnvallei. De partijen werken als Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) samen op het gebied van water en natuur, tussen Nijmegen en Düsseldorf. De alliantie richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van inrichting van de uiterwaarden, het ontwikkelen van ecologische verbindingen voor otter en trekvissen als steur en elft, versterking van professionele netwerken, communicatie en educatie. De tien GBRA-partners blijven ook in de toekomst samenwerken.

Klik hier voor meer informatie over het werk aan de terugkeer van de steur in Nederland.

EenVandaag maakte een reportage

Reportage elftuitzetting EenVandaag

 

De steur is hét boegbeeld van trekvissen zoals de elft.
De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen.
Elften zijn zeldzame trekvissen die voor hun voortplanting moeten kunnen zwemmen tussen zoet en zout water. Foto: Rheinischer fischereiverband.