Trekvissen krijgen nog extra zetje

16 mei 2019 |
GBRA

3e workshop fish migration

Op 7 mei werd voor de derde keer een Vismigratie workshop georganiseerd vanuit de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA). Deze vond plaats bij het “Rheinsiche Fischerei Verbund In Siegburg. De dag werd door zo’n 40 mensen, afkomstig vanuit onderzoek, natuurorganisaties en politiek, bezocht. Op deze dag stonden er vijf lezingen op het programma met verschillende thema’s. Zo werd er gesproken over “Masterplan trekvis”, de herintroductie van de Zalm in de Sieg, de stand van zaken met betrekking tot de Elft, het succes van de houting in de Nederlandse Delta en of er een toekomst is voor de steur in de Rijn.

Trekvis workshop 3

Na de lezingen werd er gediscussieerd over hoe we samen verder kunnen met het herstel van de trekvissen in de Rijn. De Voorzitter Fred Bloot neemt de opgedane kennis mee om het gat tussen de wetenschap en politiek te overwinnen. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de wilde zalmkwekerij in Siegburg.  Zalmen van deze kwekerij worden door Fischerei Verund, onze gastheer van deze dag, uitgezet. Hier worden van wilde vrouwelijke zalmen de eitjes gewonnen en van de mannelijke dieren het zaad waarna onder laboratoriumomstandigheden de eitjes bevrucht worden. De uit de eitjes voortkomende jonge zalm worden verder opgekweekt in grote kunststof tanks tot  ze groot genoeg zijn om deze uit te zetten.

Trekvis workshop vragen uit publiek

Het was interessant om de verschillende programma’s van de verschillende Duitse als Nederlandse partijen naast elkaar te zien. Hieruit bleek dat beide landen de hard bezig zijn om bepaalde soorten te redden. We moeten echter niet de omgeving en de mens vergeten. In het steurenproject lukt het de Nederlandse partijen om de omgeving erbij te betrekken. De Duitse partijen zijn juist weer goed in de soort specifieke maatregelen (o.a. uitzet, kweek, en onderzoek). Beide invalshoeken zijn echter belangrijk en daar moeten we elkaar in versterken. Ook moeten we gezamenlijk optrekken om een statement te maken richting de politiek, publiek landelijk en naar de EU in Brussel.

sprekers bedankt

Het gaat de goede kant op met de houting en de elft, dat vertelden Erwin Winter en Andreas Scharbert. Dit kwam ook uit de workshop naar voren. Maar dat deze soorten nog wel een extra zetje nodig hebben, daarom gaat bijvoorbeeld het uitzetten van de elft nog door. De zalm, zeker in de Sieg, komt van ver maar dankzij de vele inspanningen, gaat het hier ook langzaam beter mee. Voor de zalm, elft houting en ook voor de steur geldt dat het terugbrengen van alleen succesvol zal zijn als alle partijen zich hiervoor gaan en blijven inzetten. Alleen dan kan het succesvol worden. De nieuwe geplande grote inspanningen van natuurorganisaties en overheden; de verbetering van het Haringvliet, met een mogelijke toekomst voor een brak estuarien milieu, en de vismigratie rivier in de afsluitdijk gaan hier zeker aan bijdragen!

zalmkwekerij