Terugblik workshop uiterwaardontwikkeling

12 april 2018 |
GBRA

Donderdag 22 maart is door de GBRA de eerste workshop “floodplain development “  in een serie van vier georganiseerd. Deze eerste ontmoeting van ruim 30 Duitse en Nederlandse experts vond plaats in Kekerdom. Binnen de reeks van vier workshops werken zowel Duitse als Nederlandse experts aan het vergroten van de kennis over kansen en bedreigingen van water gerelateerde habitats in uiterwaarden. Het gebied waar strekt zich uit van grofweg Wesel tot aan Arnhem.Het doel  van deze middag was om door middel van de uitwisseling van kennis en ervaring te komen tot een aantal chemische en hydrologische randvoorwaarden van water habitats in uiterwaarden. Een Duitse en Nederlandse expert hebben het verhaal ingeleid bezien vanuit hun perspectief. Vervolgens zijn de 40 deelnemers in kleinere groepen uiteen gegaan om het gesprek aan te gaan op gang gebracht door de vraag: Wat zijn de huidige chemische en hydrologische beperkingen in het rivier- en uiterwaarden systeem van de Rijn tussen Wesel en Arnhem? Een voorbeeld hiervan is overmatige groei van één type plant, zoals bijvoorbeeld de Phragmites australis.

De middag leverde aan beide zijden nieuwe inzichten op, veel reacties waren van de aard; “ik wist niet dat dit aan de andere kant van de grens speelde”. Dergelijke opmerkingen zijn belang in een programma zoals deze, waarin er grensoverschrijdend wordt samengewerkt aan een natuurlijk maar ook veilig rivier- en uiterwaardsysteem van de Rijn. De resultaten van de workshop vormen de eerste stap in de ontwikkeling van een ecologische kansenkaart aangevuld met informatie die wordt vergaard vanuit vier casussen uit het grensgebied. Tijdens de volgende workshop, in september 2018, zullen deze cases een prominente rol spelen.