Terugblik Workshop Trekvis: Duitse en Nederlandse experts voeren campagne voor de vis in de Neder-Rijn

11 juli 2018 |
GBRA

Op 11 juni kwamen visserijexperts uit Nederland en Duitsland samen om de methoden en lopende monitoringprogramma’s te bespreken in de grensregio. Tijdens de workshop ontwikkelden zij in dit kader verschillende aanbevelingen.

Het doel van het Interreg-project "Groen Blauw Rijn alliantie" is een ​​gemeenschappelijke databank te ontwikkelen en de noodzakelijke standaardisatie van monitoring op weg te helpen. Dit is de basis voor een uniforme beoordeling van het ecologisch potentieel van de Neder-Rijn.

In de plenaire zaal van de Bezirksregierung Düsseldorf hebben de deelnemers besproken of zij de routes en locaties van de vissen voldoende kennen en beschermen. Positieve ontwikkelingen en actuele uitdagingen bij vismonitoring in de Neder-Rijn aan Nederlandse en Duitse zijde werden uitgewisseld. Er is een overzicht gemaakt van de eerste aanbevelingen voor de monitoring van langeafstandstrekvissen, riviervissen en jonge vis.

De langeafstandstrekvissen zoals zalm, paling en witvis zijn in beide regio's al lange tijd onder de aandacht van het publiek. Bijvoorbeeld in het kader van hervestigingsprogramma's. Bescherming is echter nodig voor andere, minder bekende soorten zoals de zee- en rivierprik en het Noordzee houting.

Alle soorten hebben geschikte paaigebieden, locaties waar de jonge vis opgroeit en voedsel- en rustplaatsen nodig. Ze moeten dit soort locaties op overbrugbare afstanden vinden om in de veel gebruikte waterweg te kunnen blijven of naar de aangrenzende zijrivieren te kunnen afdwalen.

Een ander onderwerp was het monitoren van de visstand. Er werd vastgesteld dat er behoefte was aan coördinatie met betrekking tot de periode van monitoring en de gebruikte methoden. Ook zijn specifieke methoden nodig voor zeldzame soorten zoals de lange afstand trekkende vis. Om een inschatting te kunnen maken van het voorkomen, gevaar en ontwikkelingspotentieel van die soorten in de hoofdstroom van de Rijn en in de uiterwaarden. Dan zijn we in staat om hier adequaat rekening mee te houden bij vergunningsprocedures