Rijke oogst van 4 jaar grensoverschrijdend samenwerken in de GBRA

22 juni 2021 |
GBRA

De samenwerking tussen Duitse en Nederlandse organisaties in de GBRA heeft niet alleen gezorgd voor veel contacten over de grens en concrete acties voor otters, trekvissen, uiterwaarden en educatie. De GBRA leverde daarnaast ook een rijke oogst aan onderzoek en kennis op over vooral de otter, trekvissen en uiterwaarden.  Ook kreeg de GBRA veel media-aandacht.

Rapporten

Op de pagina Publicaties geven we een overzicht van de onderzoeken die zijn gedaan in het kader van de GBRA. Zo zijn er veel vismonitoringen uitgevoerd, waarbij diverse monitoringstechnieken werden uitgeprobeerd waar aan weerszijden van de grens ervaring mee was. Ook is onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de Rijn voor trekvissen. Studenten hebben een serie onderzoeken gedaan naar de verspreiding en de ecologie van de otter.

GBRA rapporten

Media

Op diezelfde pagina onderaan ook een overzicht van alle media-aandacht die de activiteiten van de GBRA hebben opgeleverd.

In Duitsland bleek de otter een ware mediaheld, met vele artikelen over zijn terugkomst en de maatregelen die daarvoor werden genomen, zoals loopplanken onder bruggen en otterholts.

In Nederland was de allereerste uitzetting ooit van 80.000 elftenlarven een grote mediamagneet, met bijna twintig publicaties in landelijke en regionale kranten en op de televisie.

afbeelden media-aandacht GBRA