Otter bezoekt voor het eerst geplaatste schuilplaats

19 februari 2020 |
GBRA

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft de afgelopen twee jaar 35 kunstmatige otterschuilplaatsen aangelegd, zogeheten ‘otterholts’. Met wildcamera’s wordt dag en nacht in de gaten gehouden of de otterholts door een otter bezocht worden. Afgelopen maand was het raak: op video is vastgelegd hoe een otter voor het eerst de holt bezoekt!

Hoewel er in Engeland veel ervaring is met het aanleggen van kunstmatige otterholts, is in Nederland hier pas recentelijk mee begonnen. Vermoedelijk is dit de eerste keer dat een otter een kunstmatige holt in Gelderland bezoekt. De betreffende otterholt, gelegen in de buurt van Beek-Ubbergen, is anderhalf jaar geleden geplaatst. In april 2019 is tweemaal een otter gefilmd, maar het dier ging toen de holt niet in. Op 9 januari 2020 ging voor het eerst een otter de holt in: 

Via twee buizen kan de otter de ingegraven otterholt betreden.

Deze otter heeft de holt in januari dit jaar meerdere keren bezocht, en is ook uitgebreid gefilmd terwijl hij aan het spelen is: 

Dat deze locatie niet alleen voor otters maar ook voor andere dieren aantrekkelijk is, bleek al uit de andere filmbeelden die de camera’s hebben gemaakt. Zo werd de plek het afgelopen anderhalf jaar bezocht door onder meer een badderende buizerd, ree met kalf, eend met kuikens, bever, das, vos, bunzing, steenmarter, bruine rat, kat, haas, reiger, havik, uil, grote bonte specht, kramsvogel, Vlaamse gaai, sperwer met prooi, en talloze muizen.

We blijven de otterholts nauwlettend in de gaten houden. Hopelijk blijft de otter deze otterholt bezoeken en kan hij er een veilig thuis vinden. Hij zal de plek vermoedelijk wel moeten delen met een aantal andere dieren…

De Groen Blauwe Rijn Alliantie en de aanleg van otterholts

De aanleg van otterholts maakt onderdeel uit van het Interreg-project ‘de Groen Blauwe Rijnalliantie’, waarin Duitse en Nederlandse organisaties zich samen inzetten voor het verbeteren van ecologische verbindingen. Van de 35 otterholts die inmiddels door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zijn aangelegd, liggen er 28 in Nederland en 7 in Duitsland. Dit jaar worden er nog zo’n 10 aangelegd, voornamelijk in Duitsland.

Otterholts zijn bedoeld om de kwetsbare otter een veilig onderkomen te bieden. Otters zijn nomadische dieren die gebruik maken van verschillende verblijfplaatsen langs waterlichamen. In ons vroegere landschap konden otters voldoende veilige, ondergrondse verblijfplaatsen vinden, zoals tussen de holtes tussen boomwortels langs waterwegen. Tegenwoordig zijn er echter nog maar weinig van dit soort plekken te vinden in Nederland. Otters kunnen het hele jaar door jongen krijgen, dus ook in de winter. Door de aanleg van kunstmatige otterholts, die in de oevers van waterwegen worden ingegraven, bieden we otters veilige schuilplekken waar ze kunnen rusten en jongen kunnen krijgen.