Openbare aanbesteding Knelpunten Otters Groen Blauwe Rijn Alliantie

15 mei 2020 |
GBRA

Sinds 2017 werkt ARK Natuurontwikkeling samen met vier Duitse en vijf Nederlandse partners aan het realiseren van ecologische verbindingen voor otters en trekvissen met de Rijn als verbindende factor in het INTERREG-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA). In de Gelderse Poort en het Rijngebied aan Duitse zijde is een grensoverschrijdende populatie otters aanwezig. Helaas komt jaarlijks 25% van de otters om in het verkeer.

Belangrijke knelpunten voor otter zijn bijvoorbeeld kruisende wegen en waterlopen. In de Duits-Nederlandse Euregio van de Rijn zijn met het project Groen Blauwe Rijn Alliantie alle locaties waar wegen en waterlopen elkaar kruisen beoordeeld op otterveiligheid. De (verkeers)knelpunten zijn in beeld gebracht en opgedeeld in prioriteitsklassen. Hieruit zijn 8 locaties naar voren gekomen die de hoogste prioriteit hebben om aangepakt te worden. De maatregelen betreffen het veilig passeerbaar maken van de verkeersknelpunten voor de otter. ARK wil het bestek op korte termijn in uitvoering brengen.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Het bevestigen van loopplanken aan kunstwerken
  • Het plaatsen van anti-maaischade palen
  • Het plaatsen van rasters
  • Het plaatsen van hekken/poorten


Zie voor een nadere omschrijving bijgaande projectdocumentatie (LET OP: bestaat uit 7 documenten).

Planning

- Uiterste datum en tijd voor stellen van vragen voor Nota van Inlichtingen - Vrijdag 5 juni 2020, tijdstip: 12:00 uur.
- Indienen inschrijvingen - Dinsdag 30 juni 2020, tijdstip: 12:00 uur.
- De werkzaamheden worden in september 2020 opgestart en dienen uiterlijk 13 november 2020 volledig te zijn opgeleverd.

Inschrijven en meer informatie via Jos Koeslag van Ecogroen, 06-10808808.

otter plaat