Kennisatelier otterknelpunten

19 juni 2018 |
GBRA

Op 12 juni kwamen vertegenwoordigers van de partners van het Interreg-project "groen-blauw Rijn Alliance" samen met vertegenwoordigers van de bevoegde Duitse en Nederlandse autoriteiten om het probleem van otters knelpunten op bruggen in het projectgebied te bespreken. Dietrich Cerff (NABU natuurbehoud centrum Niederrhein e.V.) opende het evenement met een inleiding over het project. Sebastian Wantia (Nature Center in het district Kleve e.V.) presenteerde de deelnemers het probleem en mogelijke oplossingen voor bepalen van de otter knelpunten met behulp van verschillende criteria. Benadrukt werd dat voor elk knelpunt, een individuele oplossing gevonden kan worden, omdat elk knelpunt andere eigenschappen (bijvoorbeeld wegen, bouw van de brugconstructie, toestand van het milieu, enz.) heeft. Daarnaast is de cross-border otter-knelpuntkaart gepresenteerd.

otter bijeenkomst

Na de presentaties werden twee bestaande otter-bottlenecks bezocht. Er werd uitgelegd waarom deze locaties gevaarlijke knelpunten zijn voor otters en er werd gesproken over mogelijke oplossingen. Daarna werden in Nederland twee voormalige otter-knelpunten bezocht. Tijdens de lunch in de Thorn-molen werden er meer diepgaande discussies gevoerd over het onderwerp. De vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten waren zeer ruimdenkend en werkten mee aan het onderwerp. Dr. Thomas Chrobock (NABU natuurbehoudstation Niederrhein e.V.) bedankte alle deelnemers voor hun aanwezigheid en de constructieve discussies.

Otterpassage