GBRA 1e fase afgesloten

22 juli 2021 |
GBRA

Met de afronding van de eindrapportage van vier jaar GBRA (2017-2021) is het project nu echt afgesloten. Maar, zoals de samenwerkingsconvenant laat zien: we gaan door! Met onze 10 partners gaan we verder met de grensoverschrijdende samenwerking langs de Rijn. We gaan door met het stimuleren van de biodiversiteit door barrières voor otters en trekvissen weg te nemen, uiterwaarden te ontwikkelen en daarover te communiceren.