Fish & Ships in de grote rivieren

26 november 2018 |
GBRA

Op 13 november 2018 organiseerde Rijkswaterstaat de workshop Fish & Ships in de Sprok te Nijmegen-Lent. Terwijl de schepen over de Waal onder het raam langs voeren en we geluid en trillingen daarvan ondervonden, werden Nederlandse en Duitse deelnemers meegenomen in de wereld van de vis en hoe deze door scheepvaart beïnvloed wordt.

Katja Huebel van Universiteit Köln maakte duidelijk dat ook riviervissen geluid maken en dat ze, door het geluid van schepen, elkaar niet goed meer horen. Met veldexperimenten toonde men aan dat dat  bijvoorbeeld van invloed op de partnerkeuze van grondels. Petr Zajicek van ICG Berlin vertelde dat uit grootschalig vis-dataonderzoek van meerdere Europese rivieren bleek dat al bij een scheepvaartintensiteit van 8 schepen per dag de invloed daarvan op de vispopulatie aantoonbaar te onderscheiden is van die van andere stressoren. En Frank Collas van Universiteit Nijmegen deelde resultaten van visonderzoek achter de langsdammen van de Waal, waar, in vergelijking met kribvakken, de dichtheden aan jonge vis significant hoger zijn doordat de scheepvaartinvloed er minder in.

Er werden korte pitches gehouden over 1) de kwabaal en geluid, 2) schade aan vis door scheepsschroeven en 3) een geluidsarme en visvriendelijke scheepsschroef in ontwikkeling. Christina Bode van WSV en Margriet Schoor van RWS legden uit wat de rivierbeheerders in Duitsland en Nederland aan vaarwegonderhoud doen. Met name het opvullen van diepe plekken met materiaal uit ondiepten kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van schuilplaatsen van trekvissen.

Het uitzicht op de Waal was schitterend, het drukke scheepvaartverkeer en de lage waterstanden  indrukwekkend. Omdat de meeste uiterwaardwateren onbereikbaar zijn bij deze waterstand, zit de meeste vis nu in de hoofdgeul, en die is juist erg vol met schepen. Het is aannemelijk dat lange perioden van lage waterstand meer visschade opleveren. Daarover zijn echter geen gegevens beschikbaar.

‘s Middags werd er in drie groepen geanimeerd gediscussieerd over 1) Hoe kunnen we visschade in Duitsland en Nederland monitoren 2) Mitigatiemogelijkheden en hoe zijn deze te realiseren.

deelnemers workshop