De Serengeti van Nijmegen?

22 november 2018 |
GBRA

Nijmegen, historische stad aan de Waal en pal grenzend aan wilde riviernatuur. Daarbij de wetenschap, die is ook vervlochten met deze stad, door de aanwezigheid van de Universiteit met duizenden studenten. Zo is hier al een aantal jaren het In Science filmfestival, waar allerlei films worden vertoond waarin het draait om wetenschap. Tijdens het festival dit najaar werd ook de film Serengeti Rules vertoond.

Deze film gaat over "keyspecies", sleutelsoorten in het ecosysteem. Dat er zoiets als een sleutelsoort bestaat is door verschillende mensen gezien, ontdekt en beschreven. Ook zij speelden een hoofdrol in de film: fascinerende mensen, doorzetters vol geduld, echte veldbiologen met passie. Onafhankelijk van elkaar deden zij op totaal verschillende plekken op aarde hun ecologische onderzoek en ontdekten dezelfde, vaak verrassende wetmatigheden. Aan het eind van de film ontmoeten ze elkaar!

serengeti

Na afloop van de film gingen we naar buiten, op excursie naar de Stadswaard. Van de meer dan honderd mensen die de film bekeken gingen er vijftig mee op pad, maar niet iedereen had uiterwaard bestendig schoeisel, dus de excursie dunde iets uit na een poosje. Hierbij speelden onze eigen sleutelsoorten van het rivierengebied de hoofdrol. We liepen onder de Waalbrug door, langs het Hollandsch-Duitsch gemaal en door de wegens de lage rivierwaterstand  drooggevallen geul van de Oude waal naar de brede Waalstranden.

Caroline

Water was de rode draad van het verhaal, stromend water, van de bergen naar de zee, met daarbij trekvissen zoals zalm, steur en paling. Ook de otter en de bever en het begrazingsverhaal door wilde kuddes runderen en koniks. Diersoorten als onderdeel, als oorzaak, als gevolg van natuurlijke processen? Weten we hier de "echte" sleutelsoort te herkennen? Veel verhalen en vragen kwamen voorbij, het was een geslaagde middag.

Caroline van der Mark