Aanleg eerste otterholt

17 juli 2018 |
GBRA

Op 24 juli 2018 heeft Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) de allereerste otterholt, kunstmatige otterschuilplaats, aangelegd binnen het project ‘de Groen Blauwe Rijn Alliantie’.

VNC-directeur Jaap Dirkmaat heette bij deze feestelijke aangelegenheid iedereen welkom, waarbij hij vertelde over de otterholts zoals deze in Engeland gebruikt worden. Met de kennis uit Engeland zullen VNC, Naturschutzzentrum Kleve (NZ Kleve) en Naturschutzbund Deutschland (NABU) in totaal 40 otterholts aanleggen. Deze beschermingsmaatregel maakt onderdeel uit van het Interreg-project de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA): een project waarbij Nederland en Duitsland samenwerken aan de versterking van de grensoverschrijdende ecologische verbindingen voor onder andere otters en trekvissen. De GBRA werkt daarbij samen met Waterschap Rivierenland.

Aanleg otterholt
Aanwezigen aanleg otterholt

Aanwezig was ook heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland die aangaf het plaatsen van de otterholts langs de Linge in zijn geheel te ondersteunen. De otter is immers een kroon op onze zoetwaternatuur. Een otter in de Nederlandse rivieren is een symbool van zeer schoon rivierwater vol leven. Iets waar ook Waterschap Rivierenland trots op is.

Aanleg otterholt
Aanleg otterholt

De eerste otterholt is aangelegd op terrein van Staatsbosbeheer. Boswachter Thijmen van Heerde was heel blij met het plaatsen van deze otterholt op terrein van Staatsbosbeheer. Thijmen onderschrijft hiermee ook de rol van de otter in onze riviernatuur; een missende schakel die we op deze manier hopen op veel meer plekken in Nederland weer te gaan vinden.

Na het plaatsen van de otterholt was er een feestelijke afsluiting met heuse otterbiertjes!