Publikationen

Abschlussbericht GBRA 2021

Kooperationsvereinbarung GBRA

 

Auf dieser Seite finden Sie Berichte über Studien, die im Rahmen des GBRA durchgeführt wurden. Sie finden hier auch Artikel und Berichte über unsere Aktivitäten, die in verschiedenen Medien erschienen sind.

 

Berichte

 

Fischotter (Studentenforschung)

Hilderink, M.H. (2021). Seasonal movements of the Eurasian otter (Lutra lutra) in floodplains of the Gelderse Poort, the Netherlands. Bachelor Research Internship. ARK Nature & Utrecht University – Faculty of Science – Department of Biology.

Leeuw de, L. (2019). In het spoor van de otter. Een onderzoek naar de verspreiding en het dieet van de otter langs de IJssel in Overijssel. ARK Natuurontwikkeling & Aeres Hogeschool Almere.

Noppen van, M.A.J. (2020). Presence of the Otter (Lutra lutra) influenced by habitat factors in the Gelderse Poort: A potential migration route. A research in cooperation with ARK Nature. Bachelor Biology at University of Amsterdam.

Pijpers, M. (2018). Verspreiding van de Europese otter (Lutra lutra) in de Gelderse Poort, IJssel en Oude IJssel. Onderzoeksverslag Toegepaste Biologie, HAS Hogeschool, ’s Hertogenbosch.

Sassen, M. (2019). Verspreidingsgebied- en dieet analyse van de Europese otter (Lutra Lutra) in de Gelderse poort en omstreken. ARK Natuurontwikkeling & Aeres Hogeschool Almere.

Spek van der, K. (2017). Verspreidingsanalyse otters in de Gelderse Poort. Opleiding Dier Management major Wildlife. ARK Natuurontwikkeling & Van Hall Larenstein.

Sprongen van, B. (2020). Using habitat preferences of the Eurasian Otter (Lutra Lutra) to predict future potential habitat after reintroduction in the Netherlands. Master Ecology. ARK Nature & VU Amsterdam.

Wolf de, T. (2018). Dieet van de otter (Lutra lutra). Een onderzoeksrapport naar het dieet van de otter in de Gelderse Poort en omstreken, voor de majorstage bij ARK Natuurontwikkeling. Van Hall Larenstein.   

 

Auenentwicklung

Cremer, S., J. Meßer (2020). Hydrogeologisches Gutachten für die Naturschutzgebiete Emmericher Ward, Die Moiedtjes und Rindernsche Kolke. Machbarkeitsstudie für die Rindernschen Kolke. Lippe Wassertechnik GmbH.

Cremer, S., J. Meßer (2020). Hydrogeologisches Gutachten für die Naturschutzgebiete Emmericher Ward, Die Moiedtjes und Rindernsche Kolke. Machbarkeitsstudie zur Stützung des Wasserhaushalts in der Emmericher Ward. Lippe Wassertechnik GmbH.

Cremer, S., J. Meßer (2020). Hydrogeologisches Gutachten für die Naturschutzgebiete Emmericher Ward, Die Moiedtjes und Rindernsche Kolke. Machbarkeitsstudie zur Stützung des Wasserhaushalts in der Zielkulisse Die Moiedtjes. Lippe Wassertechnik GmbH.

GBRA (2021). Abwägungen zum Einbringen von Flussholz. Ein Leitfaden für Projektträger und Ausführende. Übersetzte Version der Broschüre ‘Afwegingen bij het plaatsen van Rivierhout’.

Poster Smart Rivers Unterer Niederrhein

Verstijnen, Y., R. Loeb, G. Roskam en F. Smolders (2020). Omvang en oorzaak van slib- en sulfaatbelasting in de Rijnstrangen. B-WARE, Deltares, in samenwerking met Buro Waardenburg.

 

Wanderfische

ATKB (2017-2020). Veldverslagen visstandbemonstering Rijntakken, veldverslag 7-12-2017, veldverslag 22-11-2018, veldverslag 12-7-2019, veldverslag 29-8-2019, veldverslag 9-10-2019, veldverslag 7-7-2020, veldverslag 31-7-2020, veldverslag 5-10-2020.

Collas, F.P.L., B. Achterkamp, N. van Kessel (2021). De Bataafse stroommossel Unio crassus in Nederland. Haalbaarheidsstudie voor populatieherstel van een icoonsoort. Rapport 21-086. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Collas, F.P.L.1, R. van Aalderen2, A.P. Scharbert3, R.S.E.W. Leuven1 (2021). Stow net fishing in the river Rhine 2018-2021. Radboud University, Nijmegen1, Sportvisserij Nederland2, The Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V3.

Collas, F.P.L. S.B. Oswald, M.M. Schoor & W.C.E.P. Verberk 2021. Plastic in de waterkolom van de IJssel, Waal en Boven-Rijn. Reeks Verslagen Dierecologie en Fysiologie 2021-4.

Dorenbosch, M., N. van Kessel & G. Bonhof (2019). Fish sampling campaign in the Rhine - North Rhine Westphalia. Seine net fishing and eDNA as a possible survey tool. Bureau Waardenburg Rapportnr. 19-037. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Groen, M., J. Kranenbarg, B. Houben & N. Brevé 2019. GIS analyse habitat voor Europese steur. Beschikbaar habitat voor de voortplanting en opgroei in de Nederlandse Rijntakken bovenstrooms van het zoetwatergetijdengebied. RAVON, Nijmegen. Rapportnr. 2018.152.

Jans, L. (2021). Fish populations and issues of the lower Rhine river. Meta information on data sets. Rijkswaterstaat Oost Nederland.

Kleppe, R., J. Hop (2020). Monitoring instroom vislarven en juveniele vis vanuit de Waal & visstandonderzoek Spiegelwaal. Rapport ATKB 20200528/01.

Oswald, S.B., F.P.L. Collas, M.M. Schoor, F. Buschman, R.S.E.W. Leuven (2021). Abundance and composition of macro- and mesoplastic in the Waal river, the Netherlands. Radboud Universiteit.

Peters, B. (2020). Broken eels in the Dutch part of the river Rhine. RAVON Internship Report. Internship MSc Aquaculture and Marine Resource Management, Wageningen University & Research. AFI-70424.

Scharbert, A., L. Heermann, J. Lindner (2020). Repräsentative Erfassung der Neunaugen Querder/Transformer im Rheinhauptlauf und in seinen Nebengewässern im Interreg-Projektgebiet GBRA. Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V. & LimnoPlan – Fisch- und Gewässerökologie.

Ven van de, M., T. Vriese (2021). Scheepvaart en aalsterfte in de Nederlandse Rijntakken. ATKB rapport 20190095/rap01.

Ven van de, M.W.P.M., F.T. Vriese (2020). Voedselbeschikbaarheid voor Europese steur (Acipencer sturio) in de Nederlandse Rijntakken en benedenrivieren, ATKB rapport 20200433/rap.01.

Ven van de, M. (ATKB), S. Staas (LimnoPlan), N. van Kessel (Bureau Waardenburg), K. Simons (ATKB), K. van Bochoven (Datura), E. Wallaart (Sylphium) (2021). Monitoring juvenile rheophilic fish communities in the lower Rhine with different sampling techniques. Rapport ATKB 20190054/rap03.

Ven van de, M., J. Hop (2020). Monitoring vispassage Doesburg. Rapport ATKB 20191069/01.

 

 

In den Medien

 

Fischotter

 

Uferschwalben und Eisvögel

 

Wanderfische

 

Naturbildung